Επισκευή μητρικής πλακέτας laptop

Επισκευή μητρικής πλακέτας laptop

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 90
  • Τιμή με ΦΠΑ 111.6
  • Χρόνος Επισκευής 1-5 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 3 μήνες

Η μητρική πλακέτα είναι ο κορμός κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πάνω στη μητρική πλακέτα τοποθετούνται όλα τα μέρη της συσκευής σας. Μια ενδεχόμενη βλάβη στη μητρική μπορεί να επεκταθεί και σε κάποιο άλλο στοιχείο της, αν δεν επιδιορθωθεί άμεσα.

Ενδείξεις βλάβης

Τα προβλήματα που προκαλεί η βλάβη της μητρικής κάνουν συνήθως αδύνατη τη χρήση του laptop. Η επισκευή μητρικής πλακέτας laptop είναι αναγκαία, για να μην ξαναπαρουσιαστούν προβλήματα σαν τα παρακάτω:

• Μη τροφοδοσία
• Τροφοδοσία αλλά αδυναμία εκκίνησης λειτουργικού
• Υπερθέρμανση
• Αυθαίρετη απενεργοποίηση
• Σφάλματα με εμφάνιση «Μπλε οθόνης»
• Μη αναπαραγωγή ήχου
• Μη εμφάνιση εικόνας
• Αδυναμία φόρτισης
• Αδυναμία αναγνώρισης περιφερειακών, σκληρού δίσκου, οπτικών μέσων κ.ά.
• Αδύνατη η εγκατάσταση λογισμικού/λειτουργικού
• Μη σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet (με καλώδιο)
• Απενεργοποίηση εάν μετακινηθεί

Τι προκάλεσε τη βλάβη

Υπάρχουν πολλά πιθανά αίτια για μια βλάβη που θα σας οδηγήσει σε επισκευή μητρικής πλακέτας laptop. Αυτό συμβαίνει γατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Τα πιο συχνά αίτια είναι τα παρακάτω:

• Υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος
• Ελαττωματικό στοιχείο της μητρικής
• Βλάβη σε κάποιο άλλο μέρος του laptop
• Υπερθέρμανση εσωτερικού
• Χτύπημα ή πτώση
• Σκόνη και άλλα υπολείμματα

Διαδικασία για επισκευή μητρικής πλακέτας laptop

Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα πραγματοποιήσουν έλεγχο του laptop, για να διαπιστώσουν τον τύπο και το μέγεθος της βλάβης. Ο χρόνος και το κόστος επισκευής θα υπολογιστούν και θα ενημερωθείτε.

Η διαδικασία για την επισκευή μητρικής πλακέτας laptop είναι μία από τις πιο δύσκολες επισκευές που μπορεί να χρειαστείτε. Η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των ειδικών μας τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν με επιτυχία κάθε επισκευή μητρικής πλακέτας laptop.

Ελάτε άμεσα στο πλησιέστερο κατάστημα iRed

Σε κάθε στάδιο της επισκευής θα είστε διαρκώς ενημερωμένοι. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας λύσουμε κάθε πιθανή απορία. Μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης θα ελέγξουμε ξανά το laptop, για να επιβεβαιώσουμε την υψηλή ποιότητα και επιτυχία της επισκευής.