Επισκευή μητρικής πλακέτας iPhone SE 2020

Επισκευή μητρικής πλακέτας iPhone SE 2020

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 110
  • Τιμή με ΦΠΑ 136.4
  • Χρόνος Επισκευής Ερώτηση
  • Εγγύηση επισκευής Ερώτηση