Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 8 Plus

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 8 Plus

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 70
  • Τιμή με ΦΠΑ 86.8
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες