Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 7 Plus

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 7 Plus

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 49
  • Τιμή με ΦΠΑ 60.76
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες