Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 13 Pro Max

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 13 Pro Max

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 89
  • Τιμή με ΦΠΑ 110.36
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες