Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 13 mini

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 13 mini

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 87
  • Τιμή με ΦΠΑ 107.88
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες