Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 11

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone 11

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 71
  • Τιμή με ΦΠΑ 88.04
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες