Επισκευή Power & Audio Control Buttons iPhone 11 Pro

Επισκευή Power & Audio Control Buttons iPhone 11 Pro

Χαρακτηριστικά επισκευής

 • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 60
 • Τιμή με ΦΠΑ 74.4
 • Χρόνος Επισκευής Ερώτηση
 • Εγγύηση επισκευής Ερώτηση

Μπορεί τα κουμπιά του iPhone 11 Pro να είναι ελάχιστα και η λειτουργία της συσκευής σας να στηρίζεται κυρίως στην οθόνη αφής, όμως το power και τα κουμπιά ρύθμισης ήχου είναι βασικά. Με την πάροδο του χρόνου ή εξαιτίας ενός ατυχήματος μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποια βλάβη με οποιοδήποτε από τα κουμπιά του iPhone 11 Pro. Σε κάθε περίπτωση, επισκεφθείτε το κατάστημα ired που σας εξυπηρετεί για να βρείτε την πιο άμεση και οικονομική λύση!

Συμπτώματα βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης των Power & Audio Control Button του iPhone 11 Pro σας θα επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας και πιθανόν να παρατηρήσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενδείξεις: 

 • Αποκόλληση πλήκτρου
 • Ράγισμα
 • Τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται καθόλου
 • Τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται άμεσα

Αντιμετώπιση βλάβης

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προβλήματα, επισκεφθείτε το κατάστημα ired που σας εξυπηρετεί και σε ελάχιστο χρόνο θα έχετε ξανά στα χέρια σας την συσκευή σας πλήρως λειτουργική! 

Η διαδικασία επισκευής Power & Audio Control Button που ακολουθούμε είναι η εξής: 

 • Έλεγχος λειτουργίας 24 σημείων του iPhone 11 ώστε να γίνει ο εντοπισμός της βλάβης
 • Άνοιγμα της συσκευής 
 • Αφαίρεση των ελαττωματικών κουμπιών
 • Εγκατάσταση καινούργιων κουμπιών
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας του καινούργιου εξαρτήματος