Ακουστικά iPhone - Οδηγίες χρήσης

Ακουστικά iPhone - Οδηγίες χρήσης
ired.gr

Αξιοποιήστε τα ακουστικά του iPhone με τις χρήσιμες οδηγίες, που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε χρήστης.

Οι λειτουργίες των ακουστικών του iPhone σας ίσως είναι περισσότερες από όσες γνωρίζετε. Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τα ακουστικά μας, μόνο για να ακούσουμε μουσική και δεν εκμεταλλευόμαστε τις υπόλοιπες λειτουργίες που προσφέρουν.

Αναπαραγωγή μουσικής

ακουστικα iphone

1 Έναρξη/Παύση μουσικής

Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής σας αρκεί ένα πάτημα στο κεντρικό πλήκτρο στα ακουστικά του iPhone.

2 Αύξηση και μείωση της έντασης

Τα πλήκτρα ελέγχου στα ακουστικά σας, προσφέρουν πιο γρήγορη αυξομείωση της έντασης της μουσικής σας, από το να βγάλετε την συσκευή σας από την τσέπη και να αλλάξετε την ένταση από τις συντομεύσεις σας.

3 Γρήγορη προώθηση

Εάν θέλετε να προσχωρήσετε σε κάποιο σημείο του τραγουδιού σας πατήστε δύο φορές το κεντρικό κουμπί και κρατήστε το δεύτερο πάτημα σας παρατεταμένο, για fast forward.

4 Επιστροφή προς στα πίσω

Για να επιστρέψετε γρήγορα σε ένα προηγούμενο μέρος του κομματιού που ακούτε, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο τρεις φορές και κρατήστε το τελευταίο πάτημα παρατεταμένο, rewind.

5 Προχωρήστε στο επόμενο τραγούδι

Για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι στην λίστα αναπαραγωγής του iPhone πατήστε δύο φορές το κεντρικό πλήκτρο ελέγχου.

6 Επιστροφή σε προηγούμενο τραγούδι

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι πατήστε το κεντρικό πλήκτρο ελέγχου τρεις φορές. Η επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά τα τρία πρώτα δευτερόλεπτα αναπαραγωγής. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, το τριπλό πάτημα απλά σας μεταφέρει στην αρχή του τραγουδιού.

Φωτογραφίες με τα ακουστικά iPhone

ακουστικά iPhone για την λήψη φωτογραφιών

Για πιο σταθερές λήψεις μπορείτε να τοποθετήσετε το iPhone σε ένα σημείο και να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο "+" στα ακουστικα iPhone, για να κάνετε την λήψη.

Κλήσεις

ακουστικα iphone 03

Μπορεί κάποιος να σας καλέσει ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

1 Εάν θέλετε να απαντήσετε αρκεί να πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο μία φορά. Για να σταματήσετε την κλήση πατήστε ξανά το κεντρικό πλήκτρο.

2 Εάν δεν μπορείτε να μιλήσετε εκείνη την στιγμή κρατήστε το κεντρικό πλήκτρο πατημένο για δύο δευτερόλεπτα.

3 Χρήση δύο γραμμών

Εάν σας καλέσουν ενώ ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο, πατώντας το κεντρικό πλήκτρο στα ακουστικά iPhone, μεταφέρεστε στην νέα εισερχόμενη κλήση. Εάν πατήσετε ξανά το κεντρικό κουμπί, η νέα κλήση θα τερματιστεί και θα επιστρέψετε στην πρώτη συζήτηση σας.

Στο ίδιο σενάριο εάν θέλετε να σταματήσετε την πρώτη συζήτηση και απαντήσετε στην νέα κλήση, κρατήστε το κεντρικό πλήκτρο πατημένο για να τερματιστεί η πρώτη κλήση. Στην συνέχεια απαντήστε στην νέα κλήση πατώντας το κεντρικό κουμπί μία φορά.

Ενεργοποίηση Siri

ired iphone headphones guide 04

Με παρατεταμένο πάτημα του κεντρικού πλήκτρου ελέγχου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Siri ή τον Φωνητικό Έλεγχο.

Λειτουργία με Mac

ακουστικα iphone στο mac

Τα ακουστικά iPhone είναι χρήσιμα και για το Mac.

Με τα ακουστικά του iPhone μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες λειτουργίες όπως η υπαγόρευση (φωνητική πληκτρολόγηση) ή να κάνετε εγγραφή ήχου από τον υπολογιστή σας.

Εσείς ποιες λειτουργίες των ακουστικών iPhone χρησιμοποιείτε; Ποιες είναι πιο χρήσιμες για εσάς; Έχετε ανακαλύψει άλλες "κρυφές" λειτουργίες των ακουστικών σας;

από jericho

Δείτε περισσότερα: