Σχολιάστε στο Facebook με αυτοκόλλητα!

Σχολιάστε στο Facebook με αυτοκόλλητα!
ired.gr

Σχολιάστε στο Facebook με αυτοκόλλητα!

Τα αυτοκόλλητα υπάρχουν εδώ και καιρό διαθέσιμα από το Facebook. Πρόκειται για εικόνες τις οποίες μέχρι τώρα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα μηνύματα με την παρέα μας. Τώρα μπορούμε να τα προσθέσουμε στα σχόλια.

Τα αυτοκόλλητα έχουν υπάρξει πολύ επιτυχημένα καθώς πρόκειται για μία δυνατότητα που χάθηκε μετά την πτώση του MSN. Στο παλιότερα δημοφιλή messenger μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετες εικόνες για την επικοινωνίας μας. Τότε μπορούσες να αποκτήσεις τις εικόνες αυτές είτε ψάχνοντας στο διαδίκτυο είτε αντιγράφοντας τις εικόνες της παρέας σου.

Το MSN έπαψε να είναι δημοφιλές και στην νέα πλατφόρμα επικοινωνίας του Facebook δεν υπήρχε κάποια αντίστοιχη δυνατότητα. Εκτός εάν υπολογίσει κανείς τα emoticons.

Τελικά εμφανίστηκαν τα αυτοκόλλητα. Τα οποία είναι πολύ πιο πρακτικά καθώς μπορούμε να επιλέξουμε να κατεβάσουμε συλλογές αυτοκόλλητων από το Facebook. Πιθανώς τα αυτοκόλλητα έχουν γίνει τόσο δημοφιλή που θα γίνουν πλέον διαθέσιμα και στα σχόλια των δημοσιεύσεων.

Θα χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητα στα σχόλια σας; Χρησιμοποιούσατε τις εικόνες στο MSN;

από jericho

Δείτε περισσότερα: