Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας: Αποσκοπεί στην αποτροπή και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα.

Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας: Αποσκοπεί στην αποτροπή και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα.
ired.gr

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ονομασία "Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας". Αυτή η νέα Αρχή θα αναλάβει τον συντονισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της συνολικής στρατηγικής, των μέτρων και των ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα.

Αυτή η νέα δομή θα υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα λειτουργήσει ως η ενιαία και λειτουργική οντότητα που θα επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

Ο στόχος είναι η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και η ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήματος ασφάλειας στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Ένα μεγάλο κενό ασφαλείας ανακαλύφθηκε που επηρεάζει τους περισσότερους web browsers.

Αυτή η νέα δομή θα επιτρέψει στη χώρα να αντεπεξέρχεται σε μια σειρά εθνικών αναγκών και υποχρεώσεων, όπως:

  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων και του ρόλου της Αρχής στην εφαρμογή της Οδηγίας 2022/2555 (Οδηγία NIS2). Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό εποπτευόμενων οντοτήτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
  • Διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες.
  • Θωράκιση της χώρας έναντι κυβερνοαπειλών και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.
  • Προώθηση επενδύσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και αυξημένη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.
  • Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας οικοσυστήματος.
  • Προώθηση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας και αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανταπόκριση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες και τις επείγουσες ενωσιακές υποχρεώσεις, ενισχύοντας το επίπεδο παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δημιουργώντας ένα περιβάλλον με ασφαλείς υποδομές.

Διαβάστε επίσης: Google: Θα λαμβάνεις ειδοποιήσεις για τα προσωπικά σου δεδομένα στην αναζήτηση και θα έχεις τη δυνατότητα να τα διαγράφεις.