Λειτουργία Scanner σε iphone

Λειτουργία Scanner σε iphone
ired.gr

Σάρωση κειμένου και εγγράφων στις Σημειώσεις με την κάμερα του iPhone

Στην εφαρμογή «Σημειώσεις» , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για σάρωση κειμένου και εγγράφων.

Σάρωση κειμένου σε σημείωση
Μπορείτε να εισαγάγετε σαρωμένο κείμενο χρησιμοποιώντας την κάμερα (σε υποστηριζόμενα μοντέλα και υποστηριζόμενες γλώσσες).
1. Σε μια σημείωση, αγγίξτε το σύμβολο της φωτογραφικής μηχανής και μετά αγγίξτε «Σάρωση κειμένου».
2. Τοποθετήστε το iPhone έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο της κάμερας.
3. Αφού εμφανιστεί το κίτρινο πλαίσιο γύρω από το ανιχνευμένο κείμενο, αγγίξτε το σύμβολο της σάρωσης
4. Σύρετε με το δάχτυλο ή χρησιμοποιήστε σημεία επιλογής για να επιλέξετε κείμενο και μετά αγγίξτε «Εισαγωγή».

Διαβάστε επίσης: Η εφαρμογή που αντιγράφει το Dynamic Island είναι ήδη διαθέσιμη στο Play Store

Σάρωση εγγράφου
1. Σε μια σημείωση, αγγίξτε το σύμβολο της φωτογραφικής μηχανής και μετά επιλέξτε «Σάρωση εγγράφων».
2. Τοποθετήστε το iPhone με τέτοιον τρόπο ώστε η σελίδα του εγγράφου να εμφανίζεται στην οθόνη. Το iPhone καταγράφει αυτόματα τη σελίδα.
Για χειροκίνητη καταγραφή της σελίδας, αγγίξτε το κεντρικό κουμπί ή πατήστε ένα κουμπί έντασης ήχου. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας, αγγίξτε το σύμβολο του κεραυνού3. Σαρώστε επιπρόσθετες σελίδες και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση» όταν τελειώσετε.
4. Για να κάνετε αλλαγές στο αποθηκευμένο έγγραφο, αγγίξτε το και μετά κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:
• Προσθήκη περισσότερων σελίδων: Αγγίξτε το σύμβολο της προσθήκης
• Περικοπή της εικόνας: Αγγίξτε το σύμβολο της περικοπής
• Εφαρμογή φίλτρου: Αγγίξτε το σύμβολο εφαρμογής φίλτρου και μετά επιλέξτε τη σάρωση της σελίδας ως έγγραφο έγχρωμο, σε κλίμακα του γκρι ή ασπρόμαυρο ή ως φωτογραφία.
• Περιστροφή της εικόνας: Αγγίξτε το σύμβολο της περιστροφής
• Σήμανση του εγγράφου: Αγγίξτε το σύμβολο της σήμανσης, αγγίξτε το σύμβολο του μαρκαδόρου και μετά χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Σήμανσης για προσθήκη επισημειώσεων ή της υπογραφής σας.
• Διαγραφή της σάρωσης: Αγγίξτε το σύμβολο του κάδου

Διαβάστε επίσης: iOS 16| Πως να αφαιρέσετε την μπάρα αναζήτησης από την οθόνη αφετηρίας του iPhone


Κάντε κλικ στο link, για να δείτε χιλιάδες άρθρα και tips για το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το tablet σας.

Στο site μας: https://www.ired.gr/blog.html

Δείτε τα και σε βίντεο στο:
Instagram
Facebook
tiktok