Χρήση γονικού ελέγχου στο iPhone.

Χρήση γονικού ελέγχου στο iPhone.
ired.gr

Η προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς θηρευτές, απάτες, διαδικτυακό εκφοβισμό και ακατάλληλες πληροφορίες ή εφαρμογές είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν ασφαλή στο διαδίκτυο. Υπάρχουν εγγενείς γονικοί έλεγχοι της Apple προσβάσιμοι εάν το παιδί σας χρησιμοποιεί iPhone ή iPad για προσωπική χρήση, αλλά οι δυνατότητες τους είναι περιορισμένες.

Διαβάστε επίσης: Δείτε πως να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα εκφώνησης περιεχομένου στο iPhone σας.

Ο γονικός έλεγχος σας διευκολύνει να παρακολουθείτε και να περιορίζετε τη διαδικτυακή συμπεριφορά του παιδιού σας .Σας δίνει τη δυνατότητα να εξετάζετε αρχεία καταγραφής χρήσης σε πραγματικό χρόνο, να ορίζετε ένα όριο χρόνου οθόνης για παιδιά και να εμποδίζετε τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών. Αν και κάνει επαρκή δουλειά, ορισμένα παιδιά καταχρώνται τον χρόνο οθόνης, με αποτέλεσμα η χρήση εφαρμογών τρίτων να θέτει αυστηρότερους περιορισμούς και να διεξάγει πιο συχνούς ελέγχους.Πώς να βάλετε γονικούς ελέγχους:

1.Ξεκινάμε πατώντας πάνω στις “Ρυθμίσεις”.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή “Χρόνος επί οθόνης”,(screen time).
  2. Στην κύρια οθόνη, πατήστε “Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης”.
  3. Θα βάλετε ένα 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε τους περιορισμούς που έχετε θέσει και να αποτρέψετε το παιδί σας από το να τους αλλάξει. 
  4. Επιλέξτε “Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου”.

6.Ρυθμίστε το ρυθμιστικό δίπλα στο “Περιορισμοί” σε “Ενεργό/Πράσινο”.

7.Κάντε τις επιλογές σας στις ενότητες “Αγορές iTunes & App Store”,”Επιτρεπόμενες εφαρμογές” , ”Περιορισμοί περιεχομένου”.

Διαβάστε επίσης: Γιατί οι χώρες η μία μετά την άλλη απαγορεύουν το TikTok στις υπηρεσιακές συσκευές της Κυβέρνησης;