Έρευνα: Τα κινητά που εκπέμπουν τις περισσότερες ραδιοσυχνότητες στο ανθρώπινο σώμα

Έρευνα: Τα κινητά που εκπέμπουν τις περισσότερες ραδιοσυχνότητες στο ανθρώπινο σώμα
ired.gr

Η Εθνική Υπηρεσία Ασύρματων Συχνοτήτων (ANFR) στη Γαλλία πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το SAR των mobile τηλεφώνων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και κατέδειξε αυτά που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια.

Διαβάστε επίσης: Έρευνα: Τα smartphones που εκπέμπουν τα υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας

Το SAR (Specific Absorption Rate), το οποίο μεταφράζεται ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης, καταγράφει τον ρυθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος σε ορισμένο χρόνο και μετριέται σε μονάδες ισχύος ανά μάζα (Watt/kg).

Σε έρευνα που πραγματοποίησε σε 51 συσκευές η Εθνική Υπηρεσία Ασύρματων Συχνοτήτων στη Γαλλία για το πρώτο εξάμηνο του 2018, διαπιστώθηκε πως οι συσκευές που έχουν SAR εντός των επιτρεπτών ορίων (2W/kg) είναι 43. Από τα οκτώ smartphone που ξεπερνούσαν αυτά τα όρια, τα δύο αποσύρθηκαν από την αγορά και τα υπόλοιπα έξι προχώρησαν στην απαραίτητη αναβάθμιση στο software, για να μην έχουν την ίδια τύχη!

Σημειώνεται πως τα 43 κινητά τηλέφωνα που μετρήθηκαν κάτω από τα 2W/kg, είχαν μέση τιμή στα 1.16W/kg, ενώ ορισμένα από αυτά κατέγραψαν 0.6W/kg.

Διαβάστε επίσης: Σημαντικά ταχύτερες οι συνδέσεις των mobile δικτύων από το WiFi στην Ελλάδα