YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γνωστοποιήσεις

YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γνωστοποιήσεις
ired.gr

Όλες οι αλλαγές που εντοπίσαμε στις προτιμήσεις συστήματος για τις Γνωστοποιήσεις.

Οι Προτιμήσεις συστήματος στο λειτουργικό OS Χ, έχουν δεχθεί αρκετές αλλαγές με την τελευταία αναβάθμιση Yosemite. Οι ειδοποιήσεις έχουν δεχθεί μία σειρά από αλλαγές. Είναι η ενότητα που καθορίζει τις εισερχόμενες πληροφορίες με παρόμοιο τρόπο, του λειτουργικού iOS. Όπως και στις υπόλοιπες ενότητες προτιμήσεων, οι υπηρεσίες έχουν επεκταθεί στην έκδοση αυτή, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους με πολλές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Ο σκοπός των ειδοποιήσεων - εισήχθησαν με την αναβαθμισμένη έκδοση λειτουργικού iOS 5 - είναι να παρέχουν στο χρήστη εισερχόμενες πληροφορίες στην οθόνη, χωρίς να διακόπτεται μία εργασία ή στην οθόνη κλειδώματος όταν η συσκευή βρίσκεται σε sleep mode. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές διαφορές στο τρόπο που λειτουργούν αυτές σε υπολογιστές Mac. Όπως και στο λειτουργικό iOS, η οθόνη των ειδοποιήσεων χωρίζεται σε δύο μέρη: "Σήμερα" και "Γνωστοποιήσεις".

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην υποενότητα "Σήμερα" καθορίζονται από τη σχετική ενότητα "Επεκτάσεις" του πίνακα προτιμήσεων, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά σύντομα.

Διαβάστε επίσης: YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - App Store

Σε αντίθεση με την ημι-διαφανή προβολή πλήρους οθόνης (iPhone) ή σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο (iPad), η προβολή Ειδοποιήσεων εμφανίζεται σε μία λεπτή οθόνη εκ δεξιών της οθόνης, η οποία εξαφανίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Ανοίγει και κλείνει πατώντας το εικονίδιο με τις τρεις γραμμές πάνω αριστερά.

Εναλλακτικά μπορεί να εμφανιστεί με μία χειρονομία δύο δακτύλων, σύροντάς τα, επάνω στην επιφάνεια αφής, από δεξιά προς τα αριστερά (εάν είναι ενεργοποιημένη η χειρονομία από την ενότητα προτιμήσεων "Επιφάνεια αφής").

Η ενότητα Προτιμήσεων Γνωστοποιήσεις χωρίζεται σε τρία μέρη: Στην κορυφή εντοπίζετε ένα περιγραφικό κείμενο και στη συνέχεια δύο πλαίσια πληροφοριών. Στα αριστερά παρατηρείτε μία λίστα από εφαρμογές ή υπηρεσίες που συνδέονται με το Κέντρο Γνωστοποιήσεων ενώ δεξιά συναντάτε ρυθμιστικά, συγκεκριμένα για τις εφαρμογές.

Αυτά διαφέρουν ανάλογα την εφαρμογή που έχετε επισημάνει στην αριστερή στήλη.

Εάν ανοίξετε για πρώτη φορά την ενότητα η λίστα απαρτίζεται μόνο από εφαρμογές της Apple, όπως Ημερολόγιο, FaceTime, και Mail. Αυτές ανήκουν στην υποενότητα επικαλούμενη, "στο κέντρο γνωστοποιήσεων". Πάνω πάνω θα βρείτε την υπηρεσία "Μην ενοχλείτε".

ired mac yosemite notifications 01

Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί από το κέντρο γνωστοποιήσεων. Υπάρχει ένα εικονικό πλήκτρο On/Off. Από τις προτιμήσεις συστήματος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης για παράδειγμα όταν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει τεθεί σε sleep mode. Επιπλέον κάνοντας χρήση διάφορων check boxes επιτρέπετε ή όχι τη λήψη γνωστοποιήσεων όταν η οθόνη είναι σε sleep mode ή όταν είναι συνδεδεμένη για μία παρουσίαση ή σε μία TV.

Η ενέργεια αυτή θα αποτρέψει την εμφάνιση ενός μηνύματος στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης για παράδειγμα.

Διαβάστε επίσης: YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - iCloud

Δύο επιπλέον check boxes στις προτιμήσεις

  • Κλήσεις - Εάν πρόκειται να γίνουν δεκτές όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μην ενοχλείτε".
  • Αποδοχή επαναλαμβανόμενων κλήσεων - Αν ο καλών προσπαθεί για δεύτερη φορά μέσα σε 3 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί σας, τότε να επιτρέπεται η κλήση.

Σημείωση: Με το λειτουργικό iOS 8 σε συνδυασμό με το λογισμικό Yosemite, οι κλήσεις που λαμβάνονται από το iPhone, ανακοινώνονται επίσης και μπορούν να απαντηθούν κι από έναν υπολογιστή Mac.

Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών στο Κέντρο γνωστοποιήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Εφαρμογές ή υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για το Κέντρο Γνωστοποιήσεων - μέσω λήψης ή αναβάθμισης για παράδειγμα, θα προστίθενται αυτόματα στη λίστα.

Κάνοντας κύλιση προς τα κάτω στη λίστα εφαρμογών, θα συναντήσετε μία ακόμη υποενότητα με τίτλο "όχι στο κέντρο γνωστοποιήσεων". Εάν μία εφαρμογή εμφανίζεται απενεργοποιημένη - απενεργοποιώντας το checkbox "Προβολή στο κέντρο γνωστοποιήσεων" - θα μετακινηθεί αυτόματα στην υποενότητα ανενεργών εφαρμογών.

Εάν γίνει επιλογή και πάλι επιστρέφει στο κέντρο γνωστοποιήσεων. Όλα τα στοιχεία στη λίστα προτιμήσεων εμφανίζονται με την ίδια σειρά που θα εμφανίζονται και οι γνωστοποιήσεις όταν ληφθούν. Έχετε τη δυνατότητα αλλαγής σειράς σύροντας τις εφαρμογές που επιθυμείτε με τη σειρά εμφάνισης που θέλετε να λαμβάνετε τις Γνωστοποιήσεις. Κάθε αλλαγή είναι άμεση.

Διαβάστε επίσης: YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γενικά

Όλα τα στοιχεία της λίστας προσφέρουν στις ρυθμίσεις τους επιλογές ως προς τον τρόπο εμφάνισης των εισερχόμενων δεδομένων. Αρχικά εμφανίζεται το στιλ ειδοποίησης: Κανένα, Μπάνερ, Ειδοποιήσεις. Ένα κείμενο περιγράφει πως τα μπάνερ εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία κι εξαφανίζονται απότομα.

Οι ειδοποιήσεις παραμένουν στην οθόνη μέχρι να τις κλείσει ο χρήστης. Όπως προείπαμε κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της συγκεκριμένες ρυθμίσεις και ελέγχονται από check boxes και εικονικά πλήκτρα.

Τα "μπάνερ" είναι λεπτά και περιέχουν βασικές πληροφορίες. Οι "ειδοποιήσεις" είναι πιο περιγραφικές και διαθέτουν δύο πλήκτρα ("Διαγραφή" και "Απάντηση" για την εφαρμογή αλληλογραφίας Mail). Η λειτουργία εκφώνησης του συστήματος μπορεί επίσης να ανακοινώσει τη άφιξη γνωστοποιήσεων.

ired mac yosemite notifications 02

Στο κάτω μέρος της οθόνης προτιμήσεων θα παρατηρήσετε 5 πλαίσια επιλογής (check boxes).

  • Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος.
  • Προεπισκόπηση εάν είναι ξεκλείδωτη οθόνη ή πάντα.
  • Προβολή στο κέντρο γνωστοποιήσεων με επιλογές από 5 έως και 20 πρόσφατα στοιχεία.
  • Ταμπέλα εικονιδίου εφαρμογής το οποίο εμφανίζει ένα μικρό badge για γρήγορη αριθμητική ενημέρωση των γνωστοποιήσεων.
  • Αναπαραγωγή ήχου για γνωστοποιήσεις, επιλογή η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ορισμένες εφαρμογές ή υπηρεσίες ανάλογα φυσικά τη συχνότητα λήψης, καθώς μπορεί να διαταράξει την ψυχική διάθεση του χρήστη. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για εφαρμογές Twitter, Facebook ή το Linkedin.

Εδώ θα πρέπει να σας πούμε πως ορισμένα από τα παραπάνω πλαίσια επιλογής δεν είναι εμφανή σε όλες τις εφαρμογές. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για ταξινόμηση των γνωστοποιήσεων χρονικά ή χειροκίνητα.

Άλλη μια ανάλυση έφτασε στο τέλος της. Προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια την ενότητα Γνωστοποιήσεις στις προτιμήσεις συστήματος ενός υπολογιστή Mac. Εάν παρόλα αυτά υπάρχουν σχετικές απορίες μπορείτε να τις επισυνάψετε στα σχόλια της ανάρτησης.

από DINFUN

Δείτε περισσότερα: