YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γραφείο εργασίας και Προφύλαξη οθόνης

YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γραφείο εργασίας και Προφύλαξη οθόνης
ired.gr

Διαβάστε αναλυτικά τις λειτουργίες των προτιμήσεων συστήματος στην ενότητα Γραφείο εργασίας και Προφύλαξη οθόνης.

Στο λογισμικό OS X 10.10, Yosemite, η οποία είναι και η τρέχουσα έκδοση για τους υπολογιστές Mac, της Apple. Η ενότητα "Προτιμήσεις συστήματος" έχει δεχθεί αλλαγές στην εμφάνιση, όμως το περιεχόμενο σε ορισμένες υποενότητες, παραμένει αμετάβλητο.

Πέραν του σχεδιασμού, οι προτιμήσεις συστήματος της ενότητας "Γραφείο και προφύλαξη οθόνης" είναι πανομοιότυπες με την προηγούμενη έκδοση OS X. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο εμφανή τμήματα στο περιβάλλον OS X, το Γραφείο εργασίας και την προφύλαξη οθόνης.

Γραφείο εργασίας

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι εικόνες στο Γραφείο εργασίας, παραμένει ο ίδιος. Στις παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού OS X, επιλέγοντας μία εικόνα στο γραφείο εργασίας, εμφανίζονταν σε κάθε Γραφείο εργασίας ή Space, όπως η Apple το αποκαλεί. Με αρχή το λογισμικό OS X Mavericks, κάθε "space" μπορεί να έχει ξεχωριστή εικόνα στο Γραφείο εργασίας.

Το πλαίσιο του Γραφείου εργασίας χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Πάνω αριστερά εμφανίζεται η τρέχουσα εικόνα του Γραφείου εργασίας, ως μικρογραφία. Εάν ο χρήστης εργάζεται σε άλλο space με διαφορετική εικόνα τότε η μικρογραφία είναι διαφορετική. Το όνομα της εικόνας εμφανίζεται δεξιά του πλαισίου της μικρογραφίας.

ired mac yosemite screen saver 01

Διαβάστε επίσης: YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - iCloud

Ένα πλήκτρο ακριβώς κάτω από το όνομα της εικόνας, εμφανίζει ένα drop down menu, με της ακόλουθες επιλογές:

 • Πλήρωση οθόνης, Προσαρμογή της οθόνης, Διαπλάτυνση για πλήρωση οθόνης, Κεντράρισμα και Πλακίδιο.

Ανάλογα με την εικόνα που έχετε επιλέξει, κάνοντας χρήση μιας από τις παραπάνω επιλογές, ενδεχομένως να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα εμφάνισης στην οθόνη.

Στη συνέχεια θα συναντήσετε ένα πλαίσιο χωρισμένο σε δύο μέρη για την επιλογή εικόνων για το Γραφείο εργασίας σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των τυποποιημένων εικόνων του συστήματος στο φάκελο Apple. Οι κατηγορίες που εμπεριέχονται είναι οι εξής:

Εικόνες, όπου θα συναντήσετε φωτογραφίες από φύση, φυτά, την Τέχνη, Ασπρόμαυρα, και στερεά σώματα. Θα παρατηρήσετε πολλές νέες εικόνες να συμπεριλαμβάνονται στο λογισμικό Yosemite.

Στις επιλογές σας συμπεριλαμβάνονται και η εφαρμογή iPhoto, δίνοντας πρόσβαση στις φωτογραφίες σας. Κάνοντας χρήση του συμβόλου "+" στο κάτω μέρος του αριστερού τμήματος, ανοίγετε ένα παράθυρο στο Finder, προσθέτοντας τους δικούς σας φακέλους ή προσθέτοντας φωτογραφίες από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Flickr.

Επιλέγοντας ένα φάκελο από τη αριστερή στήλη, εμφανίζεται το περιεχόμενό του στο δεξιό πλαίσιο. Πατώντας πάνω σε μία από τις διαθέσιμες φωτογραφίες η εικόνα εμφανίζεται ως μικρογραφία για το συγκεκριμένο space. Σημειώστε πως δεν υπάρχει επιλογή αναίρεσης. Μερικές ακόμη διαθέσιμες επιλογές θα παρατηρήσετε ακριβώς κάτω από τα δύο πλαίσια ελέγχου.

ired mac yosemite screen saver 02

Διαβάστε επίσης: YOSEMITE - Προτιμήσεις συστήματος - Γενικά

Το πρώτο, σας επιτρέπει να αλλάζετε την εικόνα σε διάφορα χρονικά διαστήματα, από κάθε 5 δευτερόλεπτα έως μία φορά την ημέρα. Στο ίδιο drop down menu, θα συναντήσετε και τις επιλογές, "Κατά την είσοδο" και "Κατά την αφύπνιση από ύπνο". Εάν επιλέξετε κάποιον από αυτούς τότε η μικρογραφία θα αλλάξει. Σημειώστε πως το χαρακτηριστικό αυτό σε ένα space για κάθε χρήστη.

Τα υπόλοιπα spaces διατηρούν την ίδια εικόνα. Εάν έχετε τικαρισμένη την επιλογή "Τυχαία σειρά", κάτω από την επιλογή "Αλλαγή φωτογραφίας", τότε η φωτογραφία θα αλλάζει τυχαία. Στη περίπτωση που δεν αποτικάρετε την επιλογή "Αλλαγή φωτογραφίας" τότε ενδεχομένως να μην εμφανίζεται η αρχική φωτογραφία, εάν δεν εμπεριέχεται στο φάκελο στην αριστερή στήλη.

Προφύλαξη οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης δεν έχει δεχθεί αλλαγές στη νέα έκδοση λογισμικού OS X, διατηρώντας τις 21 επολογές. Οι κορυφαίες 14 είναι οι ίδιες αν και στη δική μας εγκατάσταση εντοπίσαμε μία αλλαγή στη σειρά εμφάνισης: Αιωρούμενο, Αναστροφή, Αντανακλάσεις, Οριγκάμι, Παραθέσεις, Συρόμενα φύλλα, Φωτογραφίες, Γιορτινά, Τοίχος φωτό, Κλασικές εκτυπώσεις, Ken Burns, Κλασικό, Ανέμισμα και Arabesque. Οι μικρογραφίες των διαφανειών, εμφανίζονται στο δεξιό πλαίσιο.

ired mac yosemite screen saver 03

Στις δώδεκα από τις δεκατέσσερις διαφάνειες, εμφανίζεται η εικόνα της Πασχαλίτσας. Μπορούμε να πούμε πως κάποια εικονίδια έχουν κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγές στην οθόνη, αλλά το περιεχόμενό τους είναι το ίδιο. Κάνοντας χρήση μιας εκ των επιλογών προφύλαξης οθόνης έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την "Προέλευση". Στη δική μας εγκατάσταση εμφανίζονται 4 επιλογές προέλευσης: National Geographic, Εναέρια, Σύμπαν και Μοτίβα φύσης.

Επιπλέον οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις φωτογραφίες τους από τη Βιβλιοθήκη ή οποιονδήποτε κατάλληλο φάκελο. Κατά την επιλογή μιας εκ των επιλογών, θα εμφανιστεί ένα slideshow των εικόνων ως δείγμα, πάνω από το πλήκτρο επιλογής. Τικάροντας την επιλογή τυχαία σειρά, επιτρέπετε την τυχαία εμφάνιση των φωτογραφιών.

Στις προφυλάξεις οθόνης θα εντοπίσετε και 7 επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες από το OS X 10.8 Mountain Lion. αυτές είναι οι Flurry, Arabesque η Shell, Μήνυμα, Εξωφ. iTunes, Work of the Day και Τυχαία. (Θα επιλέγεται μία στην τύχη όταν απαιτείται προφύλαξη).

Επιλέγοντας μία προφύλαξη οθόνης, μία προεπισκόπηση είναι διαθέσιμη στο παράθυρο δεξιά. Κάτω ακριβώς από την προεπισκόπηση εμφανίζεται ένα drop down menu (όπου είναι διαθέσιμο) με διαφορετικές επιλογές για κάθε προφύλαξη οθόνης. Για παράδειγμα:

Ανέμισμα: Υπάρχει πλήκτρο όπου με το πάτημα εμφανίζονται 13 διαφορετικές δυνατότητα εμφάνισης (προεπιλεγμένη είναι η γρήγορη εναλλαγή). με επιπλέον ρυθμιστικά για τις ροές το πάχος και τις ταχύτητες:

Ροές:

 • Λίγες - Πολλές
 • Πάχος: Μικρό - Μεγάλο
 • Ταχύτητα: Αργά - Γρήγορα

Arabesque: Δεν υπάρχουν επιλογές διαθέσιμες.

Shell: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές.

Μήνυμα: Εμφανίζεται ένα πλαίσιο, όπου ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το κείμενο της αρεσκίας του, "Μην πλησιάζετε".

Εξωφ. iTunes: Θα συναντήσετε δύο ρυθμιστικά το πρώτο για τον αριθμό των Σειρών (2-8) και της καθυστέρησης (0-5) με προεπιλογή το 2.

Word of the day: Μπορείτε να κάνετε χρήση αυτόματου λεξικού, του νέου αμερικανικού λεξικού της Οξφόρδης ή ένα Ιαπωνικό λεξικό από το drop down menu.

Τυχαία: Δεν υπάρχουν επιλογές διαθέσιμες.

Διαβάστε επίσης: 5 σημαντικά χαρακτηριστικά του OS X Yosemite

Στο κάτω μέρος του πλαισίου 3 ακόμη ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για την Προφύλαξη οθόνης. Το πρώτο πλήκτρο αφορά την επιλογή του χρόνου έναρξη της Προφύλαξης (έχετε να επιλέξετε μεταξύ του ποτέ και από 1 λεπτό έως 1 ώρα). Επιπλέον ένα check box, "Εμφάνιση με ρολόι" κι ένα ακόμη εικονικό πλήκτρο με τίτλο "Ενεργές γωνίες".

Το τελευταίο ενεργοποιεί άλλα 4 πλήκτρα για δράσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν μόλις ο κέρσορας βρεθεί σε μία από τις 4 γωνίες της οθόνης. Μπορείτε να ορίσετε πάνω δεξιά "Να τεθεί σε κατάσταση ύπνου" για παράδειγμα, και κάτω δεξιά να γίνεται έναρξη της προφύλαξης οθόνης. μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω δράσεις:

 • Έναρξη προφύλαξης οθόνης
 • Απενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης
 • Mission Control
 • Παράθυρα εφαρμογών
 • Γραφείο εργασίας
 • Launchpad
 • Κέντρο Γνωστοποιήσεων
 • Dashboard
 • Nα τεθεί η οθόνη σε κατάσταση ύπνου
 • Καμία ενέργεια (-)

ired mac yosemite screen saver 04

Εδώ ολοκληρώσαμε και την ενότητα των Προτιμήσεων συστήματος για, "Γραφείο εργασίας" και "Προφύλαξη οθόνης". Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επιθυμείτε σχετικά με την ανάρτηση αυτή.

από DINFUN

Δείτε περισσότερα: