Καθαρισμός της Font Cache για επίλυση προβλημάτων απεικόνισης στο Mac

Καθαρισμός της Font Cache για επίλυση προβλημάτων απεικόνισης στο Mac
ired.gr

Σε κάποιες ασυνήθιστες και πραγματικά σπάνιες περιπτώσεις οι γραμματοσειρές (fonts) στο OS X και σε κάποιες εφαρμογές μπορεί να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα απεικόνισης και να δείχνουν “άλλα αντί άλλων”. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει αν μια γραμματοσειρά την επεξεργαστούμε και την αλλάξουμε ή αν εγκαταστήσουμε κάποια γραμματοσειρά σε άλλο φάκελο από τον συνήθη (~Library>Fonts), όμως μπορεί να εμφανιστεί και στα καλά καθούμενα ακόμη. Και ενώ κάποια προβλήματα από αυτά μπορούν να επιδιορθωθούν με την “επισκευή δικαιωμάτων” (repair permissions), σε πιο δύσκολες καταστάσεις μπορεί να απαιτούν να αδειάσουμε εντελώς τη font cache ώστε να ξαναδημιουργηθεί εκ νέου και να διορθωθεί το πρόβλημα.

Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται για “ψίλου πήδημα” γιατί είναι κάπως πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται να γίνεται μόνο όταν όλες οι άλλες ενέργειες δεν αποδίδουν (της απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης της προβληματικής γραμματοσειράς συμπεριλαμβανομένης). Ή αν για παράδειγμα αντί για τους ορθούς χαρακτήρες βλέπουμε τα καλλιγραφικά (αν υπάρχουν) μιας γραμματοσειράς (glyphs).

Πώς γίνεται;

Καλούμε το τερματικό (terminal) (γράφοντας “τερματικό” στο spotlight για παράδειγμα, ή από το φάκελο Βοηθήματα που είναι μέσα στο φάκελο  Εφαρμογές).

Οι εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε χρειάζονται τον κωδικό διαχειριστή. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εντολής, γράφουμε σε μια γραμμή ενιαία, την παρακάτω εντολή:

ired mac Font Cache Reset-01

Αυτή η εντολή θα απαλείψει όλες τις font caches από το λειτουργικό και απ’ όλους τους χρήστες. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ότι μαζί θα χαθούν πιθανές καταχωρήσεις (registrations) που έχουν γίνει για αγορασμένες γραμματοσειρές, θα χαθούν οι συλλογές που μπορεί να έχουμε φτιάξει και θα χαθούν γραμματοσειρές που έχουν εγκατασταθεί έξω από τον κανονικό φάκελο του συστήματος. Γι’ αυτό όλα αυτά θα πρέπει να ξαναγίνουν μετά.

Αφού τελειώσει η εντολή την εργασία της θα πρέπει να “επισκευάσουμε τα δικαιώματα του OS X” επίσης μέσω του τερματικού οπότε γράφουμε την εντολή:

ired mac Font Cache Reset-02

  • « Προηγούμενο
  • 1/2
  • Συνέχεια άρθρου »