Οδηγός iTunes: Λίστες Αναπαραγωγής

Οδηγός iTunes: Λίστες Αναπαραγωγής
ired.gr

Συνεχίζεται το αφιέρωμά μας στο iTunes με μια μικρή ξενάγηση στις λίστες. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι λίστες μπορούν να περιέχουν όχι μόνο μουσική αλλά και ταινίες, οικιακά βίντεο ή και video clips.

Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής

Έχοντας ανοικτό το iTunes, επιλέγουμε:

Αρχείο > Δημιουργία > Λίστα Αναπαραγωγής

ired-iphone-iTunes-list-01

Αμέσως μετά, μπορούμε να μετονομάσουμε την λίστα που δημιουργήθηκε, όπως εμείς επιθυμούμε.

ired-iphone-iTunes-list-02

Εμείς ονομάσαμε την λίστα μας “Saturday Morning” και στο επόμενο βήμα “ρίχνουμε” με drag’n’ drop τραγούδια από την Μουσική Βιβλιοθήκη μας μέσα στην λίστα. Μπορούμε να προσθέσουμε όσα τραγούδια θέλουμε.

ired-iphone-iTunes-list-03

Φυσικά, κατά την επιλογή του συγχρονισμού του iPhone σας (ή οποιουδήποτε iDevice), οι λίστες που έχετε δημιουργήσει είναι “ορατές” προς συγχρονισμό.

Δημιουργία Έξυπνης Λίστας Αναπαραγωγής

Οι Έξυπνες Λίστες Αναπαραγωγής είναι μια απλή στη χρήση δυνατότητα του iTunes που όμως ελάχιστοι χρησιμοποιούν. Θέτοντας κάποια κριτήρια, μπορούμε να δημιουργήσουμε λίστες που θα περιλαμβάνουν ως “αποτελέσματα” τα τραγούδια που τα πληρούν.

Έχοντας ανοικτό το iTunes, επιλέγουμε:

Αρχείο > Δημιουργία > Έξυπνη Λίστα Αναπαραγωγής

ired-iphone-iTunes-list-04

Εμφανίζεται ένας πίνακας επιλογής κριτηρίων.

ired-iphone-iTunes-list-05

Στο δικό μας παράδειγμα θα δημιουργήσουμε μία έξυπνη λίστα που θα “εντοπίσει” ποια από τα τραγούδια μας είναι με κωδικοποίηση 128kbps ούτως ώστε να τα αντικαταστήσουμε.

ired-iphone-iTunes-list-06

Επιλέγουμε λοιπόν ως κριτήριο το “Ρυθμός Μετάδοσης Bit”, την παράμετρο “είναι” και εισάγουμε την τιμή “128”. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία λίστας με όλα τα τραγούδια μας που έχουν ρυθμό μετάδοσης τα 128kbps. Φυσικά, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και  “είναι μικρότερο από” αντί του κριτηρίου “είναι” και να εισάγουμε “129kbps”. Το αποτέλεσμα θα ήταν να εμφανιστούν όλα τα τραγούδια με ρυθμό μετάδοσης ίσο ή μικρότερο των 128kbps.

ired-iphone-iTunes-list-07

Φυσικά, ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα κριτήρια μιας έξυπνης λίστας, πατώντας δεξί κλικ πάνω στην λίστα και επιλέγοντας “επεξεργασία έξυπνης λίστας αναπαραγωγής”.

ired-iphone-iTunes-list-08

Τα διαθέσιμα κριτήρια στο iTunes είναι πολλά και οι χρήσεις των έξυπνων λιστών πολλές.

Πειραματιστείτε και θα δείτε ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση της μουσικής βιβλιοθήκης σας!

Διαβάστε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το iTunes στον οδηγό που ετοιμάσαμε για εσάς.

Οδηγός iTunes:

από Kostthem

Δείτε περισσότερα: