Οδηγός iOS

Ελέγξτε την αυτόματη διόρθωση

Ελέγξτε την αυτόματη διόρθωση

Η αυτόματη διόρθωση είναι σίγουρα μια υπόθεση του τύπου «ανακατωμένος ο ερχόμενος» που λέμε. Αν και μπορεί να μας γλιτώσει…