Όροι εγγύησης επισκευών

Στο ired.gr σας προσφέρουμε εγγύηση για κάθε επισκευή που αναλαμβάνουμε. Τα ανταλλακτικά μας είναι υψηλής ποιότητας και σε πολλές περιπτώσεις και αυθεντικά (Samsung). Στην περίπτωση ελαττωματικού ανταλλακτικού πραγματοποιούμε δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε δεν σας καλύπτει σε περίπτωση που η συσκευή έχει υποστεί ζημιά απο εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. βρέξιμο, σπάσιμο απο χτύπημα ή φυσιολογική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή iPhone

Σας προσφέρουμε εγγύηση εφ όρου ζωής για όλες τις καινούργιες οθόνες ΟΕΜ 

Εγγύηση ενός έτους για τις οθόνες HQ

Εγγύηση ενός έτους για τις μπαταρίες

Τρείς μήνες εγγύησης στις εργασίες μητρικής πλακέτας

Έξι μήνες εγγύηση στα αυθεντικά ανταλλακτικά iPhone 

Εγγύηση εφόρου ζωής για όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά iPhone

*Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει.

**Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή iPad

Σας προσφέρουμε εγγύηση εφ όρου ζωής για όλες τις καινούργιες οθόνες και για τα υπόλοιπα ανταλλακτικά iPad. Εξαίρεση αποτελεί η μπαταρία με ένα χρόνο εγγύηση και οι εργασίες στην μητρική πλακέτα με 3 μήνες εγγύησης. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή Υπολογιστή

Σας προσφέρουμε 1 έτος εγγύηση για την αλλαγή σκληρού δίσκου ή συστήματος ψύξης. Οι υπόλοιπες επισκευές καλύπτονται από εγγύηση 3 μηνών. Ενώ οι υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτεται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή iMac

Οι καινούργιες οθόνες καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση. Ακόμη σας προσφέρουμε 1 έτος εγγύηση για την αλλαγή σκληρού δίσκου ή SuperDrive iMac. Οι υπόλοιπες επισκευές καλύπτονται από εγγύηση 3 μηνών. Ενώ οι υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτεται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή MacBook

Οι καινούργιες οθόνες καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση. Ακόμη σας προσφέρουμε 1 έτος εγγύηση για την αλλαγή σκληρού δίσκου, πληκτρολογίου ή SuperDrive MacBook. Οι υπόλοιπες επισκευές καλύπτονται από εγγύηση 3 μηνών. Ενώ οι υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτεται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή Laptop

Οι καινούργιες οθόνες καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση. Ακόμη σας προσφέρουμε 1 έτος εγγύηση για την αλλαγή σκληρού δίσκου, πληκτρολογίου, inverter ή συστήματος ψύξης. Οι υπόλοιπες επισκευές καλύπτονται από εγγύηση 3 μηνών. Ενώ οι υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτεται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή Samsung

Οι επισκευές των συσκευών Samsung γίνονται με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρίας. Η εγγύηση για τα ανταλλακτικά σας προσφέρεται από την Samsung αρκεί να τηρήσετε τους όρους που θέτει. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά μας, που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή Blackberry

Η εγγύηση που σας προσφέρουμε είναι ανάλογη του ανταλλακτικού. Αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή iPod

Σας προσφέρουμε εγγύηση εφ όρου ζωής για όλες τις καινούργιες οθόνες και για τα υπόλοιπα ανταλλακτικά iPod. Εξαίρεση αποτελεί η μπαταρία με ένα χρόνο εγγύηση και οι εργασίες στην μητρική πλακέτα με 3 μήνες εγγύησης. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που σας έχουμε εγκαταστήσει. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται οι βλάβες από χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

*Οι παραπάνω εγγυήσεις δεν καλύπτουν βλάβες που οφείλονται σε λογισμικό, ιούς και διασυνδέσεις με άλλα εξαρτήματα