Αλλαγή σκληρού δίσκου MacBook

Αλλαγή σκληρού δίσκου MacBook

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 25
  • Τιμή με ΦΠΑ 31
  • Χρόνος Επισκευής 1 ημέρα
  • Εγγύηση επισκευής 1 έτος

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία του σκληρού σας δίσκου ή επιθυμείτε την αναβάθμισή του, μπορείτε να στηριχτείτε στις υπηρεσίες μας. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που εμφανίζει ο σκληρός σας δίσκος, μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι από την αναβάθμιση με την εγκατάσταση ενός γρηγορότερου και μεγαλύτερου σκληρού.

Τι είναι ο σκληρός δίσκος

Ο σκληρός δίσκος του MacBook σας είναι η συσκευή όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία, τα δεδομένα και οι εφαρμογές του MacBook σας. Ακόμη στο σκληρό σας δίσκο βρίσκεται και το λειτουργικό σας σύστημα, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του MacBook.

Αναβάθμιση σκληρού δίσκου MacBook

Αν έχετε μεγάλο όγκο δεδομένων και χρειάζεστε περισσότερο χώρο για τα δεδομένα σας, όπως οι ταινίες, η μουσική και οι εφαρμογές σας, μπορείτε να αλλάξετε το σκληρό σας δίσκο μ' ένα μεγαλύτερη χωρητικότητας. Ακόμη μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα σκληρό με καλύτερη ταχύτητα ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων και να επιλέξετε και το μέγεθος της κάθε ανάγνωσης.

Προβλήματα σκληρού δίσκου MacBook

  • Πολλές καθυστερήσεις
  • Σφάλμα κατά την αποθήκευση
  • Ο σκληρός δίσκος είναι γεμάτος
  • Δεν εκκινεί το λειτουργικό σύστημα

Επισκευή ή αντικατάσταση σκληρού δίσκου MacBook

Για όποιο λόγο κι αν θέλετε να αντικαταστήσετε το σκληρό σας δίσκο, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει αν θέλετε να κρατήσετε τα δεδομένα σας. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να κάνουμε back up των αρχείων σας και να τα αποθηκεύσουμε στον καινούργιο σας σκληρό.

Ακόμη θα είναι αναγκαία η εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στον καινούργιο σας σκληρό δίσκο MacBook, για να μπορεί να λειτουργήσει ο υπολογιστής.

Ελάτε άμεσα στο πλησιέστερο κατάστημα iRed

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα αναλάβουν όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βλάβης και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

Θα ελέγξουμε το MacBook σας, για να διαπιστώσουμε το πρόβλημα. Θα σας δώσουμε τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για να επιλέξετε την πιο κατάλληλη για εσάς.

Η εγκατάσταση θα γίνει με ασφάλεια και επιτυχία. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα MacBook που θα λειτουργεί σαν να ήταν καινούργιο.