Επισκευή μητρικής πλακέτας MacBook

Επισκευή μητρικής πλακέτας MacBook

Χαρακτηριστικά επισκευής

 • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 90
 • Τιμή με ΦΠΑ 111.6
 • Χρόνος Επισκευής 3-5 ημέρες
 • Εγγύηση επισκευής 3 μήνες

Τι είναι η μητρική πλακέτα

Η μητρική πλακέτα είναι το εξάρτημα του MacBook σας που συνδέει όλα τα εσωτερικά του μέρη. Πάνω στη μητρική πλακέτα είναι συνδεδεμένα όλα τα εξαρτήματα του φορητού σας υπολογιστή. Η σωστή της λειτουργία απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του συστήματός σας.

Συμπτώματα βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης της μητρικής σας πλακέτας μπορεί να εμφανιστούν δυσλειτουργίες σε πολλές από τις ηλεκτρονικές σας διεργασίες. Λόγω του ότι η μητρική πλακέτα είναι ο συνδετικός κρίκος του συστήματός σας μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία όλων σας των εξαρτημάτων.

Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να τραβήξουν την προσοχή σας είναι τα ακόλουθα:

 • Δεν τροφοδοτείται το MacBook.
 • Δεν γίνεται εκκίνηση του συστήματός σας παρότι το MacBook τροφοδοτείται.
 • Η θερμοκρασίες λειτουργίας του MacBook είναι πολύ υψηλές.
 • Το σύστημά σας απενεργοποιείται χωρίς τη θέλησή σας.
 • Ξαφνικά δεν λειτουργούν μερικές από τις περιφερειακές σας συσκευές.
 • Το MacBook σας δεν φορτίζει.
 • Δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτια βλάβης μητρικής πλακέτας

Η μητρική σας πλακέτα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των υπόλοιπων εξαρτημάτων του MacBook. Αναλόγως αντίστροφα, κι αυτή μπορεί να πάθει ζημιά από την κακή λειτουργία κάποιου άλλου μέρους του MacBook.

Βέβαια δεν αποκλείονται και άλλοι παράγοντες, όπως:

 • Η παλαιότητα του MacBook και η φθορά του.
 • Η συσσώρευση σκόνης και η υπερθέρμανση του συστήματος.
 • Βλάβη λόγω υγρασίας ή βρεξίματος.
 • Αστάθεια στην τάση της τροφοδοσίας του ηλεκτρικού ρεύματος.

Επισκευή μητρικής πλακέτας MacBook

Για την ολοκλήρωση της δύσκολης αυτής επισκευής με επιτυχία απαιτείται ειδική γνώση αλλά κι εμπειρία. Η επισκευή μητρικής πλακέτας MacBook πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό, καθώς, αν το προβληματικό MacBook συνεχίσει να βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς να επισκευαστεί, μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.

Ελάτε άμεσα στο πλησιέστερο κατάστημα iRed

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας. Θα γίνει διάγνωση της βλάβης και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Θα υπολογιστούν το κόστος και ο χρόνος που θα απαιτηθούν για την επισκευή μητρικής πλακέτας MacBook. Βρισκόμαστε πάντα σε άμεση επικοινωνία μαζί σας για να σας διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες της βλάβης και τη διαδικασία αποκατάστασής της.