Ανάκτηση δεδομένων MacBook

Ανάκτηση δεδομένων MacBook

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 50-150
  • Τιμή με ΦΠΑ 62
  • Χρόνος Επισκευής 1-5 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής Ερώτηση

Στην περίπτωση απώλειας δεδομένων η πρόληψη έχει τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Αν είχατε φροντίσει να κάνετε back up των αρχείων και του συστήματός σας, η απώλεια δεδομένων δεν θα σας επηρέαζε.

Αν πάλι δεν έχετε αντίγραφα ασφαλείας, μπορεί να γίνει ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου MacBook. Η διαδικασία αυτή βέβαια είναι αρκετά πολύπλοκη και απαιτητική και χρειάζεται ειδική μεταχείριση.

Αν παρατηρήσετε απώλεια των δεδομένων σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να μην προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά:

  • Μην κάνετε καμία αλλαγή στα δεδομένα σας
  • Η εγγραφή καθώς και η αντιγραφή ή αποθήκευση νέων δεδομένων πρέπει να αποφευχθεί.
  • Μην προβείτε σε διαδικασία ανάκτησης δεδομένων αν δεν έχετε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.

Αίτια απώλειας δεδομένων

Η απώλεια δεδομένων είναι δυνατό να προκληθεί από τα ακόλουθα αίτια:

  • Κατάρρευση ή βλάβη του σκληρού σας δίσκου.
  • Παρεμβατική συμπεριφορά λογισμικού.
  • Ακούσια διαγραφή δεδομένων από το χρήστη.

Η βλάβη του σκληρού δίσκου είναι το πιο συχνό αίτιο της απώλειας δεδομένων. Η παλαιότητα του υλικού σας καθώς και η υπερφόρτωση του σκληρού με δεδομένα προκαλούν σφάλματα στη λειτουργία του σκληρού σας δίσκου μέχρι και την ολική κατάρρευσή του.

Κατά τη διαδικασία ανάκτησης των δεδομένων οι έμπειροι τεχνικοί μας επεμβαίνουν στο σκληρό σας δίσκο και με ειδικά εργαλεία αποσπούν τα δεδομένα που είναι εγγεγραμμένα σε αυτόν.

Η ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου MacBook είναι μια αρκετά δύσκολη εργασία. Η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι άμεση. Τα δεδομένα σας, αν και δεν είναι διαθέσιμα από το γραφικό περιβάλλον του MacBook σας, έχουν αφήσει ηλεκτρονικά στοιχεία στο σκληρό σας δίσκο.

Ελάτε άμεσα στο πλησιέστερο εργαστήριο iRed

Θα ελέγξουμε τη σοβαρότητα της βλάβης και θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν καθώς και το χρόνο που θα απαιτηθεί γι' αυτό.

Συμβουλεύουμε να μην προχωρήσετε σε καμία ενέργεια παρέμβασης στο σύστημα των αρχείων σας αν παρατηρήσετε απώλεια δεδομένων.

Είναι πολύ πιθανό να εγγράψετε τα νέα σας στοιχεία πάνω στα παλιά σας δεδομένα και αυτά να είναι αδύνατο να ανακτηθούν.

Τα ποσοστά επιτυχίας της ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου MacBook που επιτυγχάνουμε είναι από τα υψηλότερα της αγοράς ενώ παράλληλα κρατάμε το κόστος των υπηρεσιών μας σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα.