Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone XS

Αλλαγή Αυθεντικής Μπαταρίας iPhone XS

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 86
  • Τιμή με ΦΠΑ 106.64
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 6 μήνες