Επισκευή sim card reader iPhone 3G

Επισκευή sim card reader iPhone 3G

Χαρακτηριστικά επισκευής

Το sim card reader επιτελεί μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του iPhone σας, καθώς το contact reader είναι αυτό που επιτρέπει να διαβαστεί η κάρτα sim από το iPhone σας.

Τι ακριβώς είναι το sim card reader;

Το sim card reader είναι ένα εξάρτημα με έξι ποδαράκια, πάνω στα οποία ακουμπάει η κάρτα sim, προκειμένου να αναγνωρίζεται από τη συσκευή, είναι δηλαδή ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της συσκευής iPhone, αφού χωρίς αυτό δεν αναγνωρίζεται η κάρτα sim από τη συσκευή.

Περιγραφή βλάβης:

Η βλάβη που ενδέχεται να παρουσιάσει το sim card reader είναι να κοπεί ή να στραβώσει ένα ή περισσότερα από τα έξι ποδαράκια που στηρίζουν την κάρτα sim. Τότε η κάρτα sim σας δεν θα αναγνωρίζεται από τη συσκευή και δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σε αυτήν. Είναι εύκολο να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα είναι της συσκευής ή του sim card reader, αφού στη δεύτερη περίπτωση η συσκευή θα σας εμφανίζει το μήνυμα "No SIM" ακόμα κι αν η κάρτα σας είναι σωστά τοποθετημένη.

Αντιμετώπιση βλάβης:

Η βλάβη αυτή είναι σοβαρή, αφού δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας αν δεν προβείτε σε άμεση επισκευή sim card reader iPhone 3G. Για την επισκευή αυτή χρειάζεται να αποκολληθεί το προβληματικό εξάρτημα και να τοποθετηθεί καινούργιο ανταλλακτικό. Οι επαγγελματίες ηλεκτρονικοί τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να ελέγξουν τη συσκευή σας και να σας ενημερώσουν για το χρόνο και το κόστος της επισκευή sim card reader.

Ελάτε λοιπόν στο πλησιέστερο εργαστήριό μας:

Σας περιμένουμε λοιπόν για άμεση, σωστή και αποτελεσματική επισκευή. Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα πραγματοποιήσουν την εργασία αυτή με την απαραίτητη προσοχή, αφού το εξάρτημα αυτό βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα. Φυσικά και για την επισκευή sim card reader θα χρησιμοποιήσουμε ένα καινούργιο ΟΕΜ ανταλλακτικό, άριστης ποιότητας.

Και πάντα γρήγορα, εγγυημένα και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!