Επισκευή volume, silent cable iPhone 6s Plus

Επισκευή volume, silent cable iPhone 6s Plus

Χαρακτηριστικά επισκευής

 • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 36
 • Τιμή με ΦΠΑ 44.64
 • Χρόνος Επισκευής 20 λεπτά
 • Εγγύηση επισκευής Lifetime εγγύηση

 Τα πλήκτρα της έντασης του ήχου είναι πιθανό να μη λειτουργούν λόγω της συχνής χρήσης.

Πρόκειται για μια καλωδιοταινία, πάνω στην οποία εφάπτονται τα εξωτερικά πλήκτρα, που δυναμώνουν ή χαμηλώνουν την ένταση του ήχου του iPhone 6s Plus ή θέτουν τη συσκευή σε σίγαση. Σε κάθε πάτημα, η εντολή αποστέλλεται στην κεντρική μονάδα της συσκευής.

Συμπτώματα βλάβης

Εάν αυτή η καλωδιοταινία έχει υποστεί φθορά, τότε θα το καταλάβετε από τα παρακάτω συμπτώματα:

 •  Χρειάζεται υπερβολική πίεση για να λειτουργήσουν τα πλήκτρα
 •  Τα πλήκτρα λειτουργούν διακεκομμένα
 •  Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν καθόλου

Οι παραπάνω ενδείξεις σημαίνουν ότι η συσκευή iPhone 6s Plus χρήζει επισκευής volume, silent cable.

Σας προσφέρουμε:

 •  Άμεση εξυπηρέτηση από αδειούχους ηλεκτρονικούς
 •  Έλεγχο λειτουργίας σε 24 σημεία, πριν και μετά την επισκευή
 •  Ασφαλή αφαίρεση του ελαττωματικού volume, silent cable iPhone 6s Plus
 •  Άψογη εγκατάσταση του νέου volume, silent cable iPhone 6s Plus
 •  Εγγύηση καλής λειτουργίας

Επίλυση της βλάβης

Το ired σας προτείνει την επισκευή του μηχανισμού των πλήκτρων έντασης και σίγασης ώστε να μη αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με τον ήχο.Θα χρειαστεί η πλήρης αποσυναρμολόγηση της συσκευής, για το λόγο αυτό θα πρέπει να εμπιστευτείτε τους καλύτερους τεχνικούς.

Σας περιμένουμε σε ένα από τα εργαστήρια ired

Η τεχνική μας ομάδα είναι στη διάθεσή σας. Ο τεχνικός που θα σας εξυπηρετήσει θα διεξάγει ένα διαγνωστικό έλεγχο και θα προχωρήσει στην επισκευή αν και εφόσον έχει την έγκρισή σας. Θα γνωρίζετε ήδη το κόστος επισκευής και το χρόνο.

Μην ξεχνάτε ότι τα εργαστήρια ired χρησιμοποιούν μόνο κορυφαίας ποιότητας ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν σε εξαιρετικές τιμές, όπως και τις εγγυημένες τους υπηρεσίες.