Επισκευή μηχανισμού δόνησης σε iPhone 6 Plus

Επισκευή μηχανισμού δόνησης σε iPhone 6 Plus

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 33
  • Τιμή με ΦΠΑ 40.92
  • Χρόνος Επισκευής 30 λεπτά
  • Εγγύηση επισκευής Lifetime εγγύηση

Άμεση και ποιοτική επισκευή μηχανισμός δόνησης iPhone 6 Plus, από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Η δόνηση στο iPhone 6 Plus, προκαλείται από ένα μικρό εξάρτημα το μοτέρ δόνησης. Ο μηχανισμός αυτός είναι κολλημένος πάνω στη logic board και προκαλεί τη δόνηση όλης της συσκευής. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικά εξαρτήματα, της συσκευή σας, καθώς προσφέρει σε κατάσταση σίγασης χρήσιμη λειτουργία ειδοποίησης.

Περιγραφή βλάβης μηχανισμού δόνησης

Είναι ένα από τα εξαρτήματα που με τον καιρό ενδεχομένως να φθαρεί ή να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη, μετά από κάποια πτώση του iPhone 6 Plus σας. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα της βλάβης είναι το ίδιο. Ειδικά όταν βρίσκεστε σε χώρους όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των ήχων της συσκευής, ενδεχομένως να χάνετε σημαντικές κλήσεις.

Ένας επιπλέον λόγος που είναι απαραίτητη η δόνηση, είναι σε χώρους με υπερβολικό θόρυβο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί οι ήχοι να είναι ενεργοί αλλά είναι φύσει αδύνατο να τους ακούσετε. Μόνο η λειτουργία δόνησης, είναι ικανή να σας ειδοποιήσει για τα εισερχόμενα μηνύματα, κλήσεις ή άλλες ειδοποιήσεις.

Αντιμετώπιση βλάβης μηχανισμού δόνησης

Η επίλυση του προβλήματος της βλάβης του μηχανισμού δόνησης σε ένα iPhone 6 Plus, είναι η αντικατάστασή του. Αρχικά θα γίνει σχολαστικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί ή βλάβη του μηχανισμού δόνησης. Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε για τα ευρήματα και τη μέθοδο που θα ακολουθήσει ο τεχνικός μας.

Εάν κριθεί απαραίτητο, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του προβληματικού εξαρτήματος στο iPhone 6 Plus. Οι τεχνικοί διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς, την όλη διαδικασία επισκευής του μηχανισμού δόνησης.

Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα ired

Τα σύγχρονα από κάθε πλευρά εργαστήρια μας, είναι σε θέση να φιλοξενήσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κάθε συσκευή iPhone 6 Plus. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν πάντα τα καλύτερα ανταλλακτικά της αγοράς, για οποιαδήποτε επισκευή. Το αποτέλεσμα είναι πως η επισκευή του μηχανισμού δόνησης στο iPhone 6 Plus να είναι επιτυχής και με διάρκεια στο χρόνο.