Επισκευή SIM Card reader iPad 1

Επισκευή SIM Card reader iPad 1

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 55
  • Τιμή με ΦΠΑ 68.2
  • Χρόνος Επισκευής 2 ημέρες
  • Εγγύηση επισκευής 5 έτη

Όταν εισάγετε την κάρτα SIM στην ειδική της θήκη και στη συνέχεια την τοποθετείτε στη θέση της, ενεργοποιείτε τον αναγνώστη της κάρτας SIM. Ο μηχανισμός ανάγνωσης της κάρτας είναι το SIM card reader.

Αυτός αναλαμβάνει να διαβάσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Οι οποίες είναι οι αναγκαίες ρυθμίσεις και πληροφορίες για την εκμετάλλευση του δικτύου 3G.

Βλάβη SIM card reader

Ο μηχανισμός ανάγνωσης είναι αρκετά ευαίσθητος. Τυχόν πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε αυτόν ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Τα συμπτώματα ενός χαλασμένου SIM card reader είναι τα εξής:

  • Δεν έχετε πρόσβαση στο δίκτυο 3G.
  • Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη "No SIM Card Installed".

Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να χρειαστεί να προχωρήσετε σε επισκευή SIM Card reader.

Διαδικασία για επισκευή SIM Card reader

Αρχικά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η βλάβη εντοπίζεται στο SIM card reader. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει εισαχθεί όπως θα έπρεπε μέσα στη θήκη της. Αν η βλάβη επιμένει, τότε δοκιμάστε κάποια άλλη κάρτα στη συσκευή σας. Ακόμη μπορείτε να δοκιμάσετε την κάρτα σας σε κάποια άλλη συσκευή για να επιβεβαιώσετε ότι αυτή λειτουργεί κανονικά.

Αν παρ' όλα αυτά τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες επιμένουν, η επισκευή SIM Card reader είναι μονόδρομος.
Η αποτελεσματικότητα της επισκευής SIM Card reader είναι εγγυημένη, γιατί αυτή περιλαμβάνει την αντικατάσταση του χαλασμένου εξαρτήματος από ένα καινούργιο ΟΕΜ ανταλλακτικό υψηλών προδιαγραφών.

Ελάτε άμεσα σε ένα από τα εργαστήρια του iRed

Οι έμπειροι τεχνικοί του iRed είναι στη διάθεσή σας για τη γρήγορη, οικονομική και επιτυχή επισκευή SIM Card reader.

Είναι πολύ σημαντικό η ζημιά να αποκατασταθεί όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς η δυνατότητα της συσκευής να συνδέεται με το δίκτυο 3G είναι ένα από τα βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά της.