Επισκευή dock connector iPad 1

Επισκευή dock connector iPad 1

Χαρακτηριστικά επισκευής

  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ 55
  • Τιμή με ΦΠΑ 68.2
  • Χρόνος Επισκευής 4 ώρες
  • Εγγύηση επισκευής 5 έτη

Το dock connector είναι η εύχρηστη υποδοχή του φορτιστή σας. Μέσω της ίδιας υποδοχής γίνεται και η σύνδεση του iPad με καλώδιο στον υπολογιστή σας.

Μία βλάβη της υποδοχής θα γινόταν σχεδόν άμεσα αντιληπτή, αφού η ανάγκη για φόρτιση αλλά και ο συγχρονισμός με το iTunes είναι καθημερινές διαδικασίες.

Βλάβη dock connector iPad 1

Οι επαφές της θύρας μπορούν να στραβώσουν εάν τους ασκηθεί πίεση. Ακόμη είναι πιθανό από τη σκόνη και την υγρασία να προκληθεί φθορά που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη φθορά.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της βλάβης είναι τα παρακάτω:

  • Αδυναμία φόρτισης
  • Αδύνατος συγχρονισμός στο iTunes
  • Η φόρτιση γίνεται με διακοπές

Αυτές είναι οι κύριες ενδείξεις της βλάβης. Θα χρειαστεί να λάβετε υποστήριξη από ειδικούς για την αποκατάστασή της. Η πιο αποτελεσματική λύση είναι επισκευή dock connector iPad 1.

Διαδικασία για επισκευή dock connector iPad 1

Οι τεχνικοί μας διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία για να αναγνωρίσουν τη βλάβη του dock connector. Αν χρειαστεί η επισκευή dock connector iPad 1, θα γίνει αντικατάσταση της παλιάς υποδοχής με μία καινούργια ΟΕΜ ανταλλακτική υψηλής ποιότητας.

Ελάτε άμεσα στο πλησιέστερο κατάστημα iRed

Οι ειδικοί μας είναι στη διάθεσή σας για αποτελεσματική επισκευή dock connector iPad 1. Αφού γίνει διάγνωση της ζημιάς, θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της επισκευής. Οι τεχνικές μας γνώσεις μας επιτρέπουν να ανοίξουμε τη συσκευή σας με ασφάλεια. Η απόσπαση του παλιού dock connector γίνεται με προσοχή, όπως και η εγκατάσταση του καινούργιου ανταλλακτικού σας.

Πάντα προσέχουμε η επισκευή dock connector iPad 1 να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά το πέρας των εργασιών πραγματοποιούμε έναν τελικό έλεγχο στο iPad, για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή του λειτουργία.